Aktīvo politiku saraksts

Nosaukums Veids Lietotāja piekrišana
Informēšana par personas datu apstrādi Privātuma politika Visi lietotāji

Kopsavilkums

izmantojot tīmekļa vietnē sīkfailus

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63489168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks - nodrošināt iestādes tīmekļa vietnes moodle.liepaja.edu.lv darbību un pamatfunkcijas.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Leģitīma interese nodrošināt tīmekļa vietnes darbību kā tādu, lai tā būtu pieejama, droša un funkcionētu bez tehniskām problēmām.

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTIE SĪKFAILI

NEPIECIEŠAMIE JEB FUNKCIONĀLIE SĪKFAILI

Šie sesijas sīkfaili ir funkcionāli sīkfaili, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešamie sīkfaili, kas lietotājam ļauj pārlūkot vietni, izmantot dažādus vietnē iekļautās iespējas:

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila īpašnieks

Derīguma beigas

Izmantošanas mērķis

MoodleSession

moodle.liepaja.edu.lv

Uz sesijas laiku

Fiksē vai lietotājs ir pieslēdzies servisam. Tas ļauj atspoguļot noteiktu tīmekļa vietnes saturu, pamatojoties uz lietotāja pieslēgšanās statusu.

Loglevel

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā iestatījumus un izvades informāciju, ja pašreizējā sesijā tiek izmantota izstrādātāja rīku konsole.

#/jsrev

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

#/media_videojs/#

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

0123456789/core_iconsystem/#/iconmap-fontawesome

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

1234567890/core_str/#/ab

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

1234567890/core_template/#

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde atbildīgie darbinieki kuri administrē tīmekļa vietni un nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs.

 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


Pilna politika

izmantojot tīmekļa vietnē sīkfailus

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63489168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks - nodrošināt iestādes tīmekļa vietnes moodle.liepaja.edu.lv darbību un pamatfunkcijas.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Leģitīma interese nodrošināt tīmekļa vietnes darbību kā tādu, lai tā būtu pieejama, droša un funkcionētu bez tehniskām problēmām.

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTIE SĪKFAILI

NEPIECIEŠAMIE JEB FUNKCIONĀLIE SĪKFAILI

Šie sesijas sīkfaili ir funkcionāli sīkfaili, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešamie sīkfaili, kas lietotājam ļauj pārlūkot vietni, izmantot dažādus vietnē iekļautās iespējas:

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila īpašnieks

Derīguma beigas

Izmantošanas mērķis

MoodleSession

moodle.liepaja.edu.lv

Uz sesijas laiku

Fiksē vai lietotājs ir pieslēdzies servisam. Tas ļauj atspoguļot noteiktu tīmekļa vietnes saturu, pamatojoties uz lietotāja pieslēgšanās statusu.

Loglevel

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā iestatījumus un izvades informāciju, ja pašreizējā sesijā tiek izmantota izstrādātāja rīku konsole.

#/jsrev

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

#/media_videojs/#

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

0123456789/core_iconsystem/#/iconmap-fontawesome

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

1234567890/core_str/#/ab

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

1234567890/core_template/#

moodle.liepaja.edu.lv

Pastāvīgi

Saglabā Moodle iestatījumus.

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde atbildīgie darbinieki kuri administrē tīmekļa vietni un nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs.

 

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.