Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Šajā sadaļā skolēniem ir iespēja iepazīties ar:

  1. mācību plāniem;
  2. pārbaudes darbu grafiku;
  3. konsultāciju grafiku;
  4. skolas vērtēšanas noteikumiem;
  5. Valsts pārbaudes darbiem 11.kl. (monitoringa darbi);
  6. ar citu aktuālo informāciju.


...................