Liepājas vakara (maiņu) vidusskola

Šajā sadaļā skolēniem ir iespēja iepazīties ar:

1. mācību plāniem;

2. pārbaudes darbu grafiku;

3. skolas vērtēšanas noteikumiem;

...................