Programma pilnveido pedagogu personības vispārējās kompetences. Tā pilnveido pedagoga personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūst veselīgas pašizziņas un pašizpausmes psihohigiēnas iemaņas. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību skolotājs apgūst dažādu veidu paņēmienus, kā kļūt apmierinātākam ar sevi, izglītojamajiem  un darbu skolā, kā arī piedāvā noskaidrot nosacījumus, kur, veicot pedagoģisko darbu, atbrīvotos no pesimistiskas nolemtības izjūtas, tā vietā piedāvājot praktiskus paņēmienus savas labizjūtas veidošanā, kā arī paņēmienus, kā skolas ikdienā veicināt radošu pacēlumu (flow), prieku, gandarījumu, kā uzturēt mērķa izjūtu un veicināt personisko izaugsmi.  Pedagogi apgūst praktiskus psihohigiēnas vingrinājumus, kā arī praktiskus paņēmienus ar kuru palīdzību var apgūt prasmes, spējas un iemaņas atslābināt situatīvu trauksmi, atbrīvoties no bailēm un satraukuma, disciplinēt prātu, atbrīvoties no haosa, kā arī apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera.

Apgūstot dažādus kognitīvos vingrinājumus, skolotāji apgūst ne tikai labvēlīgas psihohigiēnas ieradumus, bet arī metodoloģiskos principus, lai to mācītu arī izglītojamajiem.

Sīkākas ziņas: 27583454, kanceleja@pedagogs.lv 

www.pedagogs.lv