Tev tiek piedāvāti 4 uzdevumi. Katrs no uzdevumiem sastāv no vairākiem jautājumiem. Uzdevuma ietvaros daudzus jautājumus var risināt neatkarīgi vienu no otra. Lai risinātu uzdevumus, drīksti veikt piezīmes uz papīra ar zīmuli/ pildspalvu un veikt aprēķinus ar kalkulatoru. Vērtētas tiks vienīgi tās atbildes, kas būs ievadītas elektroniskajā sistēmā.

Vienā lappusē ir ievietoti divi jautājumi. Lappuses var pāršķirt, izmantojot pogu "Nākamais” katras lappuses apakšā. Lai atgrieztos uz iepriekš apskatītiem uzdevumu jautājumiem, var klikšķināt uz jautājumu numuriem blokā "Pārvietošanās testā". Šķirstot uzdevumu lapas, ievadītās atbildes tiek saglabātas automātiski. Darba beigās, atšķirot pēdējo lapu, obligāti vienu reizi jānoklikšķina uz pogas "Iesniegt visu un pabeigt"! Noklikšķinot uz šīs pogas, Tu apstiprini, ka esi pabeidzis uzdevumu risināšanu, un pēc tam labot atbildes vairs nebūs iespējams.

Pildot uzdevumus, nelieto tīmekļa pārlūkprogrammas atgriešanās taustiņu (back), bet vienīgi saskarnes pogas ("Nākamais” vai pārvietošanās testā )!

Ievadot rezultātu skaitļus, kā decimālo atdalītāju var izmantot gan komatu, gan punktu (gan 15,3 gan 15.3 ir pareizi), ja kā decimālo atdalītāju izmantoji punktu, pirms testa pabeigšanas šie jautājumi var tikt parādīti kā nepilnīgi atbildēti; par to nav jāsatraucas, ja norādīsi pareizo atbildi, tā tiks ieskaitīta;

  • Skaitliskās atbildes ir jāsniedz, ievērojot uzdevumu prasības (noapaļojot līdz vieniem, desmitiem, utml.);
  • Jautājumos, kuros ir jāizvēlas vairākas atbildes, par katru nepareizi atzīmēto atbildes variantu tiks noņemti punkti, minimālais šāda jautājuma vērtējums ir nulle punktu!
  • Vēlam veiksmi!